El gruix de la resta de ciències: des de les matemàtiques fins a la zoologia, de la medicina a la biologia, de la física a la botànica, etc.

Tenim, a més, un ampli ventall de llibres relacionats amb temes de salut: puericultura, dietètica, medicina natural, sexologia, etc.